Πτυχιούχος φιλολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βαθμός πτυχίου 7.35 ) Αναζητά εργασία στην περιοχή της Πάτρας συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο ( φροντιστήριο εκπαιδευτήρια παράδοση μαθημάτων σε παιδια , επιμέλεια κειμένων βιβλιοπωλεία εκδοτικούς οίκους κ.τλ.π

Πτυχιούχος φιλολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βαθμός πτυχίου 7.35 ) Αναζητά εργασία στην περιοχή της Πάτρας συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο ( φροντιστήριο εκπαιδευτήρια παράδοση μαθημάτων σε παιδια , επιμέλεια κειμένων βιβλιοπωλεία εκδοτικούς οίκους κ.τλ.π 6986746667

Σχόλια

Ενημερωθείτε μέσω Email. Δώστε το email σας και ενημερωθείτε για κάθε νέα καταχώρηση: :

Delivered by Μικρές Αγγελίες Αχα'ι'ας

✓ τσεκάρετε τα email σας για να ενεργοποιήσετε την ενημέρωση των αγγελιών