Πτυχιούχος φιλολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βαθμός πτυχίου 7.35 ) Αναζητά εργασία στην περιοχή της Πάτρας συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο ( φροντιστήριο εκπαιδευτήρια παράδοση μαθημάτων σε παιδια , επιμέλεια κειμένων βιβλιοπωλεία εκδοτικούς οίκους κ.τλ.π

Πτυχιούχος φιλολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βαθμός πτυχίου 7.35 ) Αναζητά εργασία στην περιοχή της Πάτρας συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο ( φροντιστήριο εκπαιδευτήρια παράδοση μαθημάτων σε παιδια , επιμέλεια κειμένων βιβλιοπωλεία εκδοτικούς οίκους κ.τλ.π 6986746667

Σχόλια